Paulina Młynarska
Paulina Młynarska
Paulina Młynarska
Paulina Młynarska
Paulina Młynarska
Paulina Młynarska
Paulina Młynarska

Dane osobowe

Klauzula Informacyjna przy pobieraniu danych bezpośrednio od osoby

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

 

1.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Paulina Młynarska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Paulina Mlynarska, Loutraki Platanias 73014, Greece, (zwaną dalej: Administrator).

 

2.

Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) oraz f) RODO w celu uzyskiwania informacji handlowych, ofert i innych publikacji Administratora, a także ewentualnego zawarcia przez Ciebie z Administratorem umowy o świadczenie usług oferowanych przez Administratora i wykonania zawartej przez Ciebie z Administratorem umowy o świadczenie usług oferowanych przez Administratora, a także wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego.

 

3.

Administrator jest uprawniony do przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom trzecim (zwanym dalej: Podwykonawcami Administratora) w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Ciebie z Administratorem umowy lub w celu wykonania marketingu bezpośredniego tj. Newslettera. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom Administratora na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem a Podwykonawcami Administratora. Ponadto Administrator jest zobowiązany do przekazywania Twoich danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.

 

4.

Twoje dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie Twoich danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania Twojej usługi, w tym sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału Podwykonawców Administratora posiadających siedziby poza obszarem EOG.

 

5.

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Ciebie z Administratorem umowy o świadczenie usług oferowanych przez Administratora lub do odwołania zgody (chyba, że przepisy obligują Administratora do przechowywania danych), w związku z którą Twoje dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Ciebie z Administratorem umowy o świadczenie usług oferowanych przez Administratora. Natomiast Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

 

6.

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.

 

7.

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy Uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

8.

W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Ciebie z Administrator umowy o świadczenie usług oferowanych przez Administratora, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez Administratora działań na Twoje żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Administratora ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego - przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) i f) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Natomiast w zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych została wyrażona przez Ciebie wyłącznie w celach marketingowych podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody uniemożliwi Administratorowi informowanie Ciebie o nowych ofertach i promocjach.

 

9.

Możesz podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, jeśli uprawnia mnie do tego obowiązujący przepis prawa lub uprzednio wyrazisz na to zgodę.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności