Paulina Młynarska
Paulina Młynarska
Paulina Młynarska
Paulina Młynarska
Paulina Młynarska
Paulina Młynarska
Paulina Młynarska

Polityka prywatności

Polityka Prywatności serwisu paulinamlynarska.pl 

 

Paulina Młynarska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Paulina Mlynarska, Loutraki Platanias 73014, Greece, dalej: WŁAŚCICIEL SERWISU gromadzi tylko takie dane osobowe, które zostały podane dobrowolnie przez osoby odwiedzające serwis internetowy, aby przekazywać im informacje i/lub dostarczać usługi bądź – w przypadku odrębnego, wyraźnego zamówienia – także informacje o charakterze marketingowym. Prosimy zapoznać się z niniejszą Polityką Prywatności („Polityka Prywatności”), aby dowiedzieć się, w jaki sposób gromadzę, wykorzystuję i chronię przekazane nam dane osobowe.

 

Administrator danych

Jeżeli korzystasz z serwisu i pozostawiasz w nich swoje dane osobowe, będą one przetwarzane zgodnie z celem, w jakim zostały zebrane.

Jeżeli pozostawiasz dane w celach:

 • otrzymywania bieżących informacji w formie subskrypcji,
 • otrzymywania zamówionych przez siebie informacji marketingowych,

będą one przetwarzane przez WŁAŚCICIELA SERWISU oraz podmioty, którym WŁAŚCICIEL SERWISU powierzy przetwarzanie danych osobowych.

 

W jakich celach moje dane osobowe są przetwarzane?

Korzystając z naszej strony internetowej Twoje dane osobowe są zbierane i dalej przetwarzane w celach związanych z realizacją poszczególnych funkcjonalności serwisu. W zależności więc od strony internetowej, gdzie pozostawiasz dane, informuję Cię każdorazowo o właściwych celach przetwarzania, jednak znając możliwości naszego serwisu mogę wskazać następujące znane cele przetwarzania danych:

 • złożenie zapytania o ofertę,
 • zamówienie informacji marketingowych,
 • złożenie zapytania kontaktowego,
 • korzystanie z aplikacji lub narzędzi online,
 • newsletter.

Podanie danych jest w tych przypadkach zawsze dobrowolne.

 

W zależności od celu, w jakim Twoje dane są przetwarzane, WŁAŚCICIEL SERWISU ma właściwe podstawy prawne przetwarzania Twoich danych, na przykład:

 • gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawieranej z Tobą umowy lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
 • gdy jesteś proszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w oznaczonym celu - art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • gdy mamy do zrealizowania tzw. prawnie uzasadnione interesy, np. przyjęcie Twojego zapytania i udzielenie na nie odpowiedzi – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas, np. w razie konieczności udostępnienia danych osobowych organom państwowym – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

WŁAŚCICIEL SERWISU nie zbiera w sposób celowy „wrażliwych” danych osobowych, chyba że taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa, na przykład dla celów rekrutacji, czy dopuszczenia do wyjazdu.

 

Apelujemy do użytkowników, aby kierowali się rozwagą, przekazując WŁAŚCICIELOWI SERWISU wrażliwe informacje i w żadnym razie nie przekazywali WŁAŚCICIELOWI SERWISU wrażliwych informacji, chyba że wyrażą wyraźną zgodę na wykorzystywanie takich informacji przez WŁAŚCICIELA SERWISU w celu prowadzenia przez WŁAŚCICIELA SERWISU legalnej działalności oraz na powierzenie przetwarzania i przechowywanie takich danych w bazach danych WŁAŚCICIELA SERWISU. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące tego, czy przekazywanie wrażliwych informacji WŁAŚCICIELA SERWISU jest lub może być wymagane w konkretnym przypadku, prosimy o kontakt z nami pod adresem kontakt@paulinamlynarska.pl.

 

W niektórych przypadkach WŁAŚCICIEL SERWISU i dostawcy usług wykorzystują cookie, znaczniki nawigacyjne oraz inne technologie, aby automatycznie gromadzić informacje określonego rodzaju podczas wizyt użytkowników na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem adresów e-mail. Gromadzenie tego typu informacji pozwoli nam lepiej zrozumieć i usprawnić działanie, funkcjonalność oraz wydajność serwisów internetowych WŁAŚCICIELA SERWISU oraz określić efektywność naszych działań marketingowych.

 

Nie zawsze gromadzone w ten sposób informacje stanowią dane osobowe, tzn. pozwalają nam zidentyfikować konkretnego użytkownika, jednak może się tak stać na przykład, gdy możliwe będzie powiązanie adresu IP lub informacji o lokalizacji z konkretnym adresem e-mail użytkownika.

 

Adres IP to numer przypisywany komputerowi użytkownika podczas połączenia z Internetem, który umożliwia komunikację pomiędzy danym komputerem i serwerem. Adresy IP użytkowników odwiedzających stronę mogą być rejestrowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz dla celów diagnostycznych. Informacje te mogą być również wykorzystane w formie zbiorczej w celu przeprowadzenia analizy trendów internetowych oraz oceny działania serwisu internetowego.

 

Pliki cookie są umieszczane przez serwis internetowy w komputerze użytkownika lub urządzeniu podłączonym do Internetu podczas każdej wizyty na naszej stronie, co pozwala naszej witrynie internetowej zapamiętać komputer użytkownika lub urządzenie oraz służy realizacji kilku celów.

 

Na niektórych stronach internetowych wyświetla się baner z prośbą o wyrażenie zgody na umieszczenie plików cookie w komputerze użytkownika. Jeśli użytkownik nie wyraża na to zgody, działania prowadzone za pośrednictwem komputera użytkownika lub podłączonego do Internetu urządzenia nie będą monitorowane w celach marketingowych. Drugi rodzaj plików cookie, znany także jako sesyjne pliki cookie, może być wymagany do obsługi wybranej funkcji. Pliki cookie tego rodzaju nie są blokowane po niewyrażeniu przez użytkownika zgody na ich umieszczenie w komputerze. Wybór użytkownika zostanie zachowany w pliku cookie na okres 90 dni. Jeśli użytkownik chce zmienić wybraną wcześniej opcję, powinien usunąć pliki cookie ze swojej wyszukiwarki internetowej.

 

Na stronie www.paulinamlynarska.pl mogą być stosowane dwa rodzaje plików Cookie:

 • sesyjne – pozwalają na korzystanie ze wszystkich funkcji serwisu, są kasowane po zamknięciu przeglądarki.
 • stałe – pozwalają na korzystanie z niektórych funkcji serwisu, gromadzą dane statystyczne – pozostają na Twoim dysku do czasu ich wygaśnięcia.

 

Pomimo, że większość przeglądarek internetowych automatycznie zezwala na umieszczanie na komputerze plików cookie, użytkownik może nie wyrazić na to zgody, dokonując zmian w ustawieniach przeglądarki (w większości przypadków taka opcja znajduję się w Narzędziach lub menu Preferencje przeglądarki). Użytkownik może także w dowolnym momencie usunąć pliki cookie ze swojego urządzenia. W takim przypadku należy pamiętać, że nie wyrażając zgody na umieszczanie plików cookie, użytkownik nie będzie mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny.

 

Dodatkowe informacje o zarządzaniu plikami cookie znajdują się w pliku Pomoc przeglądarki internetowej lub na takich stronach jak np. www.allaboutcookies.org.

 

Poszczególne witryny WŁAŚCICIELA SERWISU mogą wykorzystywać inne narzędzia i widgety stron trzecich w celu zaoferowania użytkownikom dodatkowych funkcjonalności. Korzystanie z powyższych narzędzi lub widgetów może powodować gromadzenie plików cookie na urządzeniach użytkowników w celu ułatwienia korzystania z tych serwisów i zapewnienia, że interakcja użytkowników jest wyświetlana poprawnie na naszych witrynach.

 

Same pliki cookie nie zawierają informacji o adresie mailowym użytkownika i jego danych osobowych. Nasze raporty analityczne mogą zawierać inne identyfikatory, m.in. adresy IP, które są wykorzystywane w celu określenia liczby unikalnych użytkowników naszych stron internetowych oraz trendów wg kraju pochodzenia, a nie określania tożsamości poszczególnych użytkowników.

 

ODWIEDZENIE NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB WPROWADZENIE LOGINU W CELU UZYSKANIA DOSTĘPU DO CZĘŚCI WITRYNY PRZEZNACZONEJ WYŁĄCZNIE DLA ZAREJESTROWANYCH UZYTKOWNIKÓW JEST RÓWNOZNACZNE Z WYRAŻENIEM ZGODY NA UMIESZCZANIE PRZEZ NAS PLIKÓW COOKIE NA KOMPUTERZE UŻYTKOWNIKA LUB URZĄDZENIU PODŁĄCZONYM DO INTERNETU.

 

Google Analytics

WŁAŚCICIEL SERWISU korzysta z narzędzi Google Analytics. Więcej informacji na temat wykorzystania narzędzi Google Analytics przez WŁAŚCICIELA SERWISU znajduje się na stronie: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

 

Aby dać użytkownikom korzystającym z naszych stron więcej możliwości wyboru sposobu, w jaki wykorzystywane są ich dane zbierane za pomocą narzędzi Google Analytics, Google opracował dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Dodatek komunikuje się z protokołem Google Analytics JavaScript (ga.js), aby przekazać informacje, że dane o odwiedzinach witryny nie powinny zostać przesłane do Google Analytics. Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics nie blokuje przesyłu danych do samej strony internetowej lub innych sieciowych usług analitycznych.

 

Narzędzia lokalizacyjne

WŁAŚCICIEL SERWISU może zbierać i wykorzystywać dane dotyczące geograficznej lokalizacji komputera lub urządzenia mobilnego użytkownika. Dane dotyczące lokalizacji są zbierane w celu dostarczenia użytkownikom informacji o usługach, które naszym zdaniem mogą ich zainteresować ze względu na ich lokalizację. Są one także gromadzone w celu doskonalenia naszych produktów i usług opartych na rozwiązaniach geolokalizacyjnych.

 

Aplikacje

Na stronach internetowych WŁAŚCICIELA SERWISU mogą znajdować się funkcje, które umożliwiają udostępnianie treści za pomocą aplikacji społecznościowych stron trzecich, takich jak m.in. przycisk „Lubię” na Facebooku czy widget na Twitterze. Wszystkie z tych aplikacji społecznościowych mogą gromadzić i wykorzystywać dane dotyczące aktywności użytkowników na witrynach WŁAŚCICIELA SERWISU. Wszelkie dane osobowe podawane przez użytkowników za pośrednictwem takich aplikacji społecznościowych mogą być zbierane i wykorzystywane przez innych użytkowników powyższych aplikacji społecznościowych, a prowadzone za ich pomocą interakcje podlegają postanowieniom polityki prywatności firm, które są dostawcami aplikacji. Nie mamy wpływu i nie bierzemy odpowiedzialności za powyższe firmy oraz wykorzystanie przez nich danych użytkowników.

 

Dodatkowo, na witrynach internetowych WŁAŚCICIELA SERWISU mogą znajdować się blogi, fora dyskusyjne, strony crowdsourcingowe oraz inne aplikacje lub usługi (zwane wspólnie „funkcjami społecznościowymi”). Celem funkcji społecznościowych jest ułatwienie udostępniania wiedzy i treści. Wszelkie dane osobowe podawane przez użytkowników korzystających z dowolnych funkcji społecznościowych WŁAŚCICIELA SERWISU mogą być udostępniane innym użytkownikom danej funkcji społecznościowych (chyba że podczas ich zbierania stwierdzono inaczej), nad którymi mamy ograniczoną kontrolę lub nie mamy jej w ogóle.

 

WŁAŚCICIEL SERWISU rozumie znaczenie ochrony prywatności dzieci, szczególnie w Internecie. Serwis WŁAŚCICIELA SERWISU nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 18 roku życia. Jedną z zasad polityki WŁAŚCICIEL SERWISU w tym zakresie jest zaniechanie świadomego gromadzenia lub przechowywania danych o osobach poniżej 18 roku życia, za wyjątkiem sytuacji, w których dane tego typu są częścią działań związanych z realizacją profesjonalnych usług.

 

WŁAŚCICIEL SERWISU nie ujawnia danych osobowych podmiotom niepowiązanym, za wyjątkiem sytuacji, w których jest to konieczne w związku z prowadzeniem działalności lub w celu realizacji zgłoszeń użytkowników serwisu, lub też w sytuacjach wymaganych lub dozwolonych przez przepisy prawa.

 

WŁAŚCICIEL SERWISU może w określonych przypadkach ujawnić informacje na temat użytkowników pracownikom lub współpracownikom WŁAŚCICIELA SERWISU w Polsce (współadministratorów), bądź też w – formie powierzenia ich przetwarzania – może je ujawnić firmom zewnętrznym lub dostawcom usług lub sprzedawcom działającym w naszym imieniu, aby zrealizować zgłoszenia użytkowników.

 

Dodatkowo, WŁAŚCICIEL SERWISU może dokonać powierzenia przetwarzania danych osobowych do państwa trzeciego, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy i przesłać je do firm stowarzyszonych WŁAŚCICIELA SERWISU lub innych podmiotów zewnętrznych współpracujących z WŁAŚCICIELEM SERWISU lub działających w moim imieniu. WŁAŚCICIEL SERWISU może również przechowywać dane osobowe w miejscu, które podlega innej jurysdykcji niż miejsce pobytu lub siedziby określonego użytkownika. Przekazanie danych do państwa trzeciego może mieć jednak miejsce wyłącznie wtedy, gdy (z zastrzeżeniem innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa) spełnione są warunki zagwarantowania odpowiedniego stopnia ochrony osób fizycznych, zagwarantowane w RODO, np. z podmiotem otrzymującym dane zawarto umowę zawierającą standardowe klauzule umowne wymagające określonego stopnia ochrony danych osobowych.

 

WŁAŚCICIEL SERWISU może udostępnić dane osobowe w związku ze sprzedażą, cesją lub innego rodzaju przeniesieniem własności serwisu internetowego i skutkującym w tym zakresie zbyciem/przeniesieniem praw do serwisu internetowego, z którym powiązane są wspomniane dane, jak również na wniosek władz lub organów ścigania, lub gdy jest to wymagane przez stosowne ustawy, wyroki sądowe lub inne przepisy państwowe. Konieczność ujawnienia danych osobowych może być również spowodowana przeprowadzaniem audytów w zakresie prywatności danych lub bezpieczeństwa i/lub podczas rozpatrywania skarg lub podejmowania działań związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa. WŁAŚCICIEL SERWISU nie zbywa danych osobowych na rzecz osób trzecich, które to informacje mogłyby zostać przez takie osoby trzecie wykorzystane do ich celów marketingowych.

 

Przekazanie danych

Podczas standardowej wizyty na stronie internetowej WŁAŚCICIELA SERWISU podawanie danych osobowych nie jest konieczne, jednakże WŁAŚCICIEL SERWISU może wymagać przesłania określonych danych, jeśli użytkownik chce uzyskać dodatkowe informacje na temat naszych usług lub wydarzeń. Użytkownik może zostać także zapytany przez WŁAŚCICIELA SERWISU, czy wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w określony sposób, na co dany użytkownik może wyrazić zgodę lub odmówić. Użytkownik otrzymujący określone informacje lub usługi, takie jak elektroniczny biuletyn informacyjny, może w każdej chwili zrezygnować z jego subskrypcji, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w każdym takim przesyłanym dokumencie. W przypadku rezygnacji z subskrypcji, WŁAŚCICIEL SERWISU stara się niezwłocznie usunąć informacje na temat użytkownika, jednakże może okazać się, że w celu spełnienia życzenia użytkownika konieczne będzie podanie przez niego dodatkowych danych.

 

Jak już wspomniano wcześniej, użytkownicy mają możliwość skonfigurowania swych przeglądarek internetowych w taki sposób, by odrzucały wszystkie pliki cookie lub powiadamiały o ich instalacji. Należy jednak pamiętać, że po odrzuceniu plików cookie, niektóre elementy serwisu WŁAŚCICIELA SERWISU mogą nie działać poprawnie.

 

Dostęp do danych i uprawnienia

Jeśli użytkownik dostarcza nam swoje dane osobowe, w większości przypadków ma do nich odpowiedni dostęp, dzięki czemu może je modyfikować lub poprawiać wszelkie ewentualne błędy w nich zawarte. Użytkownik może również przesłać na adres kontakt@paulinamlynarska.pl. prośbę o uaktualnienie lub usunięcie określonych danych, w związku z czym WŁAŚCICIEL SERWISU podejmie wszelkie stosowne działania mające na celu spełnienie tej prośby, pod warunkiem, iż jest to zgodne z odpowiednimi przepisami prawa.

 

Użytkownik powinien pamiętać, o prawach, jakie mu przysługują w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych, o których mowa w RODO, tj.:

 • prawo żądania dostępu do własnych danych osobowych (w tym uzyskania potwierdzenia, czy są one przetwarzane oraz uzyskania informacji np. o celach, źródłach, kategoriach przetwarzanych danych czy okresie ich przechowywania), co obejmuje także prawo do otrzymania bezpłatnie kopii własnych danych (za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, możemy pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych),
 • prawo do sprostowania danych osobowych (gdy są one nieprawidłowe), co obejmuje także wniesienie uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, jednak w tym celu możemy prosić od Ciebie przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 • prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), kiedy np. nie są one niezbędne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane, została cofnięta zgoda na ich przetwarzanie lub nie ma innych podstaw prawnych do ich przetwarzania,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, gdy np. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych, w tym otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego własnych danych osobowych, które nam dostarczyłeś,
 • prawo do cofnięcia wyrażanej zgody na przetwarzanie danych (przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem),
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Bezpieczeństwo i integralność danych

WŁAŚCICIEL SERWISU stosuje odpowiednią politykę i procedury w zakresie zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnioną utratą, niewłaściwym zastosowaniem, zmianą lub zniszczeniem. Jednakże nawet mimo naszych najlepszych starań, całkowite zabezpieczenie danych przed wszelkimi zagrożeniami nie jest możliwe. Dokładamy wszelkich starań, aby dostęp do danych osobowych użytkowników był ograniczony do osób, które muszą znać te informacje. Osoby, które mają dostęp do danych są zobowiązane do zachowania ich poufności. Dodatkowo, jedną z zasad polityki WŁAŚCICIELA SERWISU w tym zakresie jest przechowywanie informacji osobowych tylko przez taki okres, w którym

 • są one niezbędne do realizacji zgłoszenia użytkownika,
 • są one niezbędne do realizacji uprawnienia lub obowiązku wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub polityk, lub
 • do momentu, gdy użytkownik zażąda usunięcia takich informacji.

 

Okres przechowywania danych osobowych zależy od konkretnego charakteru i okoliczności (a zwłaszcza celu), w jakich dane osobowe użytkownika zostały zebrane.

 

Odsyłacze do innych stron

Należy pamiętać, że zamieszczone na stronie WŁAŚCICIELA SERWISU odsyłacze mogą przekierowywać użytkownika na inne strony internetowe, również na serwisy innych firm z którymi współpracuje WŁAŚCICIEL SERWISU. W przypadku tych serwisów może obowiązywać inna polityka prywatności, której postanowienia różnią się od niniejszej. Zachęcam użytkowników do dokładnego zapoznania się z polityką prywatności każdego odwiedzanego serwisu przed podaniem swych danych osobowych.

 

Zmiany niniejszej Polityki Prywatności

WŁAŚCICIEL SERWISU może wprowadzać zmiany w niniejszym dokumencie, które stanowią odzwierciedlenie aktualnej Polityki Prywatności. W przypadku modyfikacji, zmienia się również data ostatniego uaktualnienia, widniejąca na pierwszej stronie dokumentu. Zachęcamy użytkowników do regularnego zapoznawania się z niniejszą Polityką Prywatności, aby dowiedzieć się, w jaki sposób WŁAŚCICIEL SERWISU chroni dane osobowe użytkowników.

 

Newsletter

 1. Zapisując się w naszym serwisie wyrażasz zgodę na przyjętą przez serwis www.paulinamlynarska.pl politykę prywatności, czyli przetwarzanie Twoich danych osobowych w postaci adresu e-mail.
 2. Adres e-mail będzie wykorzystywany do wysyłania korespondencji elektronicznej związanej z ofertami i promocjami na stronie www.paulinamlynarska.pl.
 3. W związku z zapisaniem się na newsletter, Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie wiadomości również od podmiotów stowarzyszonych z Właścicielem Serwisu.
 4. W każdej chwili możesz wypisać się z newslettera klikając w link rezygnacji,
 5. Oświadczamy, iż nie zamierzamy odsprzedawać zgromadzonych danych osobom trzecim.
 6. Korzystanie z newslettera jest bezpłatne.

 

WŁAŚCICIEL SERWISU dokłada wszelkich starań, aby zapewnić ochronę danych osobowych użytkowników. Wszelkie pytania lub wątpliwości należy kierować na adres: kontakt@paulinamlynarska.pl.

 

Linia pozioma szara

 

→ Klauzula Informacyjna przy pobieraniu danych bezpośrednio od osoby 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności