Paulina Młynarska
Paulina Młynarska
Paulina Młynarska
Paulina Młynarska
Paulina Młynarska
Paulina Młynarska
Paulina Młynarska

Regulamin

Regulamin warsztatów jogi i autorskich warsztatów rozwojowych „Miejsce Mocy”

 

Każdy uczestnik warsztatów jogi zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem zajęć i do jego bezwzględnego przestrzegania.

 1. Uczestnik oświadcza, że jest świadomy, że udział w warsztatach jogi jest dobrowolny, a wszystkie ćwiczenia uczestnik wykonuje na własną odpowiedzialność. Uczestnik jest świadomy, że nie powinien wykonywać ćwiczeń jeżeli posiada informację o ewentualnych przeciwwskazaniach zdrowotnych, gdyż wykonywanie ćwiczeń może spowodować uszczerbek na zdrowiu.
 2. Uczestnik zobowiązuje się do dbania o bezpieczeństwo własne i innych uczestników. Uczestnik oświadcza, że ma świadomość rodzaju i charakteru zajęć z prowadzącą, a w związku z tym zobowiązuje się do powstrzymania od jakichkolwiek działań, które mogą spowodować narażenie na niebezpieczeństwo siebie lub uczestników.
 3. Każdy uczestnik zobowiązuje się niezwłocznie poinformować prowadzącą o działaniach sprzecznych z regulaminem i okolicznościach powodujących narażenie na niebezpieczeństwo.
 4. Uczestnik jest świadomy ryzyka wykonywanych ćwiczeń i związanych z tym występujących urazów za które prowadząca nie ponosi odpowiedzialności.
 5. W zajęciach mogą brać udział:
  1. osoby zdrowe, które w ostatnich 2 latach poprzedzających warsztaty nie miały wykonywanych zabiegów lub operacji,
  2. bez przeciwwskazań lekarskich,
  3. które ukończyły 18 rok życia, osoby od 16 roku życia za zgodą ( pisemną lub mailową) opiekunów.
 6. Osoby z problemami zdrowotnym zobowiązane są uzyskać zgodę lekarza na wykonywanie ćwiczeń i poinformować o nich prowadzącą przed rozpoczęciem ćwiczeń, jak również w trakcie ich trwania, w razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności. Prowadząca nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki dla zdrowia uczestników w związku z wykonywaniem ćwiczeń.
 7. W przypadku schorzeń przewlekłych uczestnik może przystąpić do ćwiczeń po konsultacji z lekarzem prowadzącym i za jego zgodą.
 8. Uczestnik zobowiązuje się do wykonywania ćwiczeń do granicy komfortu, nigdy nie przekraczając granicy bólu.
 9. Uczestnik samodzielnie przyjmuje do wiadomości, że ćwiczenie bez rad i instrukcji prowadzącej mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie.
 10. Uczestnik zobowiązuje się do nie dotykania innych uczestników podczas wykonywania ćwiczeń.
 11. Uczestnik zobowiązuje się do punktualnego stawiennictwa na zajęcia, na które należy przyjść minimum 5 minut przed ich rozpoczęciem.
 12. Uczestnik, który się spóźnił i nie brał udziału w rozgrzewce, nie uczestniczy w zajęciach nawet jeżeli zostały one opłacone, bez możliwości zwrotu opłaty.
 13. Uczestnik ma świadomość, że każde zajęcia stanowią całość, a spóźnienie powoduje zakłócenie atmosfery i spokoju niezbędnego do wykonywania ćwiczeń. Uczestnik zobowiązuje się nie spóźniać się ani nie wychodzić przed zakończeniem zajęć, chyba, że zaistniałe okoliczności spowodują konieczność opuszczenia sali. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że nieuzasadnione opuszczenie sali może spowodować zakaz wejścia na kolejne zajęcia bez możliwości zwrotu opłaty za zajęcia.
 14. W czasie zajęć nie można pić, żuć gumy, rozmawiać towarzysko z innymi uczestnikami.
 15. Uczestnik zobowiązuje się podczas trwania zajęć do zachowania ciszy i skupienia.
 16. Ćwiczenia wykonywane są boso, w wygodnym, przewiewnym, czystym stroju bez makijażu i biżuterii.
 17. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad higieny a także nie stosowania perfum i dezodorantów o zbyt silnych zapachach.
 18. Każdy uczestnik zajęć ma własną matę oraz kocyk/szal do przykrycia się, ew. bidon z wodą, w celu spożycia w wyjątkowych sytuacjach.
 19. Uczestników podczas zajęć obowiązuje zakaz pomagania innym uczestnikom w wykonywanych ćwiczeniach, doradzania, dotykania. Uczestnik ma świadomość, iż niezastosowanie się do powyższego może narazić innych uczestników na wystąpienie urazów, za które prowadzący nie ponosi odpowiedzialności.
 20. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania porządku na sali i sprzątania po sobie, w szczególności sprzątania śmieci i wycierania mokrych plam.
 21. Uczestnik zobowiązuje się do nie czynienia komentarzy dotyczących wyglądu, wieku, płci, orientacji, wyznania, statusu społecznego, wykonywanego zawodu czy narodowości w stosunku do pozostałych uczestników. W przypadku niezastosowania się do powyższego zapisu uczestnik zostanie wyproszony z zajęć bez możliwości uczestnictwa w następnych zajęciach oraz bez możliwości zawrotu dokonanych opłat.
 22. Uczestnik zobowiązuje się przed wejściem na salę wyłączyć telefon komórkowy.
 23. Podczas trwania zajęć obowiązuje bezwzględny zakaz ich nagrywania (audio lub video) i robienia zdjęć.
 24. Prowadząca zajęcia jest do dyspozycji przez 15 minut po zakończeniu zajęć.
 25. W przypadku niezastosowania się do postanowień niniejszego regulaminu, Uczestnik oświadcza, że ma świadomość, że może zostać wyproszony przez prowadzącą z zajęć bez możliwości uczestnictwa w następnych zajęciach oraz bez możliwości zawrotu dokonanych opłat, na co wyraża zgodę.
 26. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu, formy, zakresu prowadzonych warsztatów należy składać wyłącznie na adres e-mail kontakt@paulinamlynarska.pl w terminie 14 dni od wystąpienia okoliczności powodującej jej złożenie. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że powyższy adres służy wyłącznie do reklamacji związanych z warsztatami, a nie związanych z wyjazdem organizowanym przez biuro podróży, w tym dotyczących zakwaterowania lub wyżywienia.

 

Przystąpienie do zajęć może wiązać się z ryzykiem narażenia na utratę zdrowia, jest całkowicie dobrowolne i oznacza bezwzględną akceptację Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.

Paulina Młynarska - Miejsce Mocy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności